บริษัท สมาร์ทบอม จำกัด :
774 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
หมายเลขโทรศัพท์ :02-295-2111

ฝ่ายขายโฆษณา :

♦  คุณ ผกาวิภาดา เกตุมยุรานรเดชา (รัตน์) (Account Director)   โทร.081-810-0546  
    e-mail: sirirat_smartbomb@hotmail.com

♦  คุณ สุมณฑา ฤทธิ์สง่า (เเซน) (Account Director)  โทร.081-920-0955
    e-mail: sumonta.r@hotmail.com

♦  คุณ ตวงรัตน์ กิจทวีรัตน์ (บวบ) (Account Manager) โทร. 095-589-5124
    e-mail: tuangrat_kit@hotmail.com

♦  คุณ กรรณิการ์ ศิริสมพร (โก้) (Account Supervisor) โทร.081-824-7092
    e-mail: koko.tangmo@gmail.com

♦  คุณ สุพร มณีเวทยพันธ์ (ฝน) (Account Supervisor) โทร.085-154-5641
    e-mail: suporn.manee@gmail.com

♦  คุณ ชิณดิษฐ์ อุดมยิ่งทรัพย์ (เจษตร์) (Account Executive) โทร.081-824-7092
    e-mail: chin.smartbomb@gmail.com